nutrition

(redirected from Een)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for nutrition

Synonyms for nutrition

Synonyms for nutrition

(physiology) the organic process of nourishing or being nourished

the scientific study of food and drink (especially in humans)

References in periodicals archive ?
In de studies Dialektik der Aufklarung (Dialectic of Enlightenment), samen met Horkheimer geschreven, en Negative Dialektik (Negative Dialectics, 1966) verdedigt Adorno de bewering dat de Endlosung der Jugendfrage heeft aangetoond dat de westerse cultuur tot een mislukking heeft geleid.
Hij spreidt en beweegt een paar keer de armen en de benen, zoals de Vitruviusmannetje van Da Vinei en voelt hoe het water meteen zijn kleren doorweekt.
An event focusing on grants and tenders will be held by the EEN team, on June 4 at the Hilton Hotel, Gateshead to officially launch the network.
In 'n stadium het een van die aanranders die kamer verlaat en is deur 'n ander teruggeroep.
Onderzoekers worden maar al te vaak beperkt en onderdrukt door instituten en bedrijfsdirecteuren die met een andere agenda werken en vanuit persoonlijke belangen of in het belang van het instituut of het bedrijf of door grootheidswaanzin wetenschappelijke ontdekkingen en onderzoek proberen te controleren en/of toe te passen.
Hij is een dikkoppig, dunlippig kereltje uit Durgerdam, die vakkundig en vernuftig mijn karttonnen wigwamdak dat alle kenmerken van een perrondak draagt, met behulp van zeskantig gezaagde planken fernambuk herstelt.
Maar 'n gathaas is 'n ander kalant: hy is versot op jong mielies en as jy jou een more kom kry, het hy in die nag 'n hele klomp mielies streep-streep uitgegrawe.
As Henry Louis Gates attests in the foreword to the numerous volumes in his monumental reclamation project on black women writers, "Black women published more works of fiction [betw een 1890 and 1910] than black men had published in the previous half-century.
The Dutch version is Elck is een dief tsijnder neeringe"; (29) a German collection has "Alleman em deif [sic] in syner neringe.
Een historisch-kritische beschouwing van de neo-calvinistische opvoedingsmentaliteit 1880-1930" in Bas Levering et al.
The evening's other winners included creator/choreographers Herbin "Tamango" Van Cayseele, Marie Chouinard, Sarah East Johnson, Stephan Koplowitz, Inbal Pinto, David Rousseve and Merian Soto; performers Peter Boal, Stacy Dawson, Francie Huber, Gwen Welliver and Greg Zuccolo; composers Robert Een and Straylight (a group comprising Jason Finkelman, Charles Cohen, and Geoff Gersh); for installation and new media, Seiji Shimoda; and for visual design, Atsushi Kitagawara, Nadia Lauro and Matayo Wumni Olaiya.
Elk Whistle, a flutist playing American Indian music, is paired with New Age composer/singer/cellist Robert Een at a concert at Woodland Hills' Kol Tikvah synagogue.
It's quite plausible, of course, to argue that America could have done little about these horrors, but most of the doves represented in this book seem not een to care.
Michael Rosenzweig, Senior Vice President and Chair of the firm's EEN Practice.
Objective: This proposal aims at continuing the services of EEN in Flanders with regard to the key account management for the SME instrument under the H2020 programme as entrusted by the European Commission to the Enterprise Europe network.