Roman Catholic Church

(redirected from Ecclesia Catholica)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Ecclesia Catholica: Catholics
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Roman Catholic Church

the Christian Church based in the Vatican and presided over by a pope and an episcopal hierarchy

Related Words

References in periodicals archive ?
7: De Ecclesia in tcrris peregrinante 11 reads: "Haec igitur Ecclesia, vera omnium Mater et Magistra, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, est Ecclesia catholica, a Romano Pontifice et Episcopis in eius communione directa, licet extra totalem compaginem elementa plura sanctificationis inveniri possint, quae ut res Ecclesiae Christi propriae, ad unitatem impellunt" (emphasis original).
Hoc medium universale salutis invenitur in Ecclesia catholica, a Romano Pontifice et episcopis in eius communione directa, licet extra totalem compaginem elementa plura veritatis et sanctificationis inveniri possint" (emphasis original).
7): Intentio autem est ostendere, Ecclesiam, cuius descripta est intima et arcana natura, qua cum Christo Eiusque opere in perpetuum unitur, his in terris concrete inveniri in Ecclesia Catholica.
Ecclesia est unica, et his in terris adest in Ecclesia Catholica, licet extra eam inveniantur elementa ecclesialia.
In this text, the phrase est Ecclesia Catholica had been changed to adest in Ecclesia Catholica.
Becker then quotes Tromp as saying: "Possumus dicere itaque: subsistit in Ecclesia catholica, et hoc est exclusivum" (said very forcefully) "in quantum dicitur: alibi non sunt nisi elementa.