Dylan Marlais Thomas


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
  • noun

Synonyms for Dylan Marlais Thomas

Welsh poet (1914-1953)

References in periodicals archive ?
Dylan Marlais Thomas was educated at Swansea Grammar School, where his father, Mr D.
Wrth gwrs, diwydiant yw cofio Dylan Marlais Thomas erbyn hyn, fel y tystia'r rhestr hirfaith o gyhoeddiadau gan y bardd ac amdano.
1914, October 27, Dylan Marlais Thomas born at 5, Cwmdonkin Drive, Swansea.