Germany

(redirected from Duitsland)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
References in periodicals archive ?
Panel Chairman Willem Baljeu adds: "A study by the Duitsland Desk (German Desk) of the Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Central Industry Board for Agrarian Wholesale Trade) executed last summer proved that half of the respondents see financial room for the Dutch AFG sector in the rising consumer expenditures to invest in service, marketing innovation and quality.
15) Du Plessis het Duitsland van 18 tot 22 Julie 1972 besoek en was in Berlyn, Keulen, Nurnberg en Bayreuth (telefoononderhoud, 2 Oktober 2002).
Rin-geling (2009) Het betwiste pollitiebestel: De organisatie van de politie in Nederland, Belgie, Duitsland, Denemarken het Verenigd Koninkrijk vergeleken.
Baie van die toeriste was so beindruk met die projek dat hulle klere, rekenaars en ander handige items vanaf Oostenryk, Duitsland en ander lande in Europa gestuur het.
In 1948 verlaat hy Duitsland as dertienjarige vir 'n nuwe herkoms in Suid-Afrika.
1) 'n Vorige weergawe van hierdie artikel is vir die eerste keer aangebied tydens die International Federation of Theatre Research Conference onder die tema "Cultures of Modernity" in Munchen, Duitsland, 26-31 Julie 2010.
n Jaar later het hulle vir drie jaar na Duitsland verhuis waar haar man kerkmusiek bestudeer het.
Waar het hierdie saggeaarde en vriendelike vrou, wat in 1973 van Duitsland na Namibie gekom het om vir die Regering se veeartsenydienste te kom werk, haar oortuigings en moed vandaan gekry?
Magda se wettige man daag gewelddadig op, maar ook Kurt Wolff wat soos vele SS-lede aan die einde van die oorlog uit Duitsland gevlug het.
In die Duitsland van vandag het onthou as 'n gemeenskaplike, persoonlike herinnering verdwyn.
Die skoolboof was 'n non van Duitsland en die Namibiese onderwysers was by Augustineum opgelei.
Jurgen Habermas in die konteks van postNazi Duitsland noem die moontlikheid van 'n "staatkundige patriotisme" wat verder as nasionalistiese of kulturele lojaliteite strek en "vervat word in die wette en instellings van 'n vry en demokratiese staat (Primoratz).
Dit geld vir lande in feitlik aile werelddele, onder meer Nederland, Belgie, Duitsland, Groot-Brittanje, die VSA, Kanada, Australie en Japan.
Sommige kinders is in Duitsland afgekeur weens hulle Poolse, Russiese of Joodse bloed, of hulle Rooms Katolieke geloof.