Germany

(redirected from Duitsland)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Germany

References in periodicals archive ?
15) Du Plessis het Duitsland van 18 tot 22 Julie 1972 besoek en was in Berlyn, Keulen, Nurnberg en Bayreuth (telefoononderhoud, 2 Oktober 2002).
Die eerste was Colours - 'n uitstalling van kontemporere Suid-Afrikaners in Berlyn, Duitsland, in 1996 en die ander mtstallings, albei in Atlanta, VSA, en ook in 1996, was Simunye / We are one in die Adelson- galery in New York en Common and Uncommon Ground: South African Art to Atlanta.
Rin-geling (2009) Het betwiste pollitiebestel: De organisatie van de politie in Nederland, Belgie, Duitsland, Denemarken het Verenigd Koninkrijk vergeleken.
Baie van die toeriste was so beindruk met die projek dat hulle klere, rekenaars en ander handige items vanaf Oostenryk, Duitsland en ander lande in Europa gestuur het.
Die Stormbergse jeugjare sou nooit in botsing staan met sy literere verkenning van lande soos Brittanje, Duitsland, die VSA, China en Tibet nie.
1) 'n Vorige weergawe van hierdie artikel is vir die eerste keer aangebied tydens die International Federation of Theatre Research Conference onder die tema "Cultures of Modernity" in Munchen, Duitsland, 26-31 Julie 2010.
n Jaar later het hulle vir drie jaar na Duitsland verhuis waar haar man kerkmusiek bestudeer het.
Waar het hierdie saggeaarde en vriendelike vrou, wat in 1973 van Duitsland na Namibie gekom het om vir die Regering se veeartsenydienste te kom werk, haar oortuigings en moed vandaan gekry?
In 1948 verlaat hy Duitsland as dertienjarige vir 'n nuwe herkoms in Suid-Afrika.
In die Duitsland van vandag het onthou as 'n gemeenskaplike, persoonlike herinnering verdwyn.
Die skoolboof was 'n non van Duitsland en die Namibiese onderwysers was by Augustineum opgelei.
Dit geld vir lande in feitlik aile werelddele, onder meer Nederland, Belgie, Duitsland, Groot-Brittanje, die VSA, Kanada, Australie en Japan.
Magda se wettige man daag gewelddadig op, maar ook Kurt Wolff wat soos vele SS-lede aan die einde van die oorlog uit Duitsland gevlug het.
Sommige kinders is in Duitsland afgekeur weens hulle Poolse, Russiese of Joodse bloed, of hulle Rooms Katolieke geloof.