metonymy

(redirected from Denominatio)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to metonymy

substituting the name of an attribute or feature for the name of the thing itself (as in 'they counted heads')

References in periodicals archive ?
ita ut Ens rationis sit denominatio extrinseca quae pro materiali et in recto dicat Ens reale vel entia realia; pro formali veto et in obliquo cognitionem necessario falsam, tanquam formam extrinsecam, a qua id, quod secundum se, intrinsece ac objective est reale et possibile; ut substans illi cognitioni denominetur extrinsece non reale, ens rationis, et impossibile materialiter, quia scilicet tali modo quali enuntiatur per illam cognitionem falsam, nec datur a parte rei, nec dari potest ullius virtute Agentis, sed solum datur in intellectu"; Morawski, Totius philosophiae, d.
Thomas, nihil aliud est, nisi denominatio extrinseca cadens a cognitione falsa in objectum reale"; Morawski, Totius philosophiae, d.
sed tota illa denominatio quam objectum accipit a conceptibus nostris, est omnino extrinseca objecto, et intrinseca solum nostro intellectui, jam perfecte et adaequate, jam imperfecte et inadaequate concipienti"; Wietrowski, Logica, concl.
According to Scotus, "god" can be designated man denominatively -- by denominatio, in rhetoric defined as "the substitution of the name of an object for that of another to which it has some relation, as the name of the cause for that of the effect, [or] of the property for that of the substance, [as in] .
212: "Quoniam iuris prudentia est rerum divinarum humanarumque scientia, iuris ergo prudentes oportet ut, quod ipsorum denominatio sonat, prestent humana divinaque calere, sine quibus facultatis huius prudentes esse non possunt.