References in periodicals archive ?
Mwynhawyd sawl taith dramor dros y blynyddoedd - Canada ddwywaith, Denmarc, Hong Kong, Awstria, Ffrainc, Yr Almaen, Llydaw ddwywaith, UDA a'r Eidal.
Y rheswm am hyn ydi fod ffwng o'r enw Chalara fraxinea, eisoes wedi lladd tua 90% o goed ynn Denmarc ac mae wedi dechrau lledaenu i Loegr.
Y rhai a gyrhaeddodd y prawf terfynol oedd pedwar o'r Iwerddon, pedwar o Loegr, tri Chymro, dau o'r Unol Daleithau ac un o'r Alban, Denmarc a'r Iseldiroedd.
Dim ond ei fod bron iawn yn Denmarc, a dafliad carreg o Sweden, ar arfordir y Baltic.
Llwyddodd saith Cymro, dau o'r Iwerddon a Lloegr, un o'r Iseldiroedd, Denmarc, Seland Newydd a'r Alban ac un ferch o Norwy i gyrraedd y rownd derfynol.
Roedd yr honiad yma yn cael ei wneud, wedi gwaith ymchwil trylwyr gan dim o wyddonwyr yn cael eu harwain gan Torsten Christensen o Novo Nordisk, Denmarc, a hefyd, Yr Athro Peter Clayton o Brifysgol Manceinion gyda chymorth 14,416 o bobol.
Mae hi eisoes wedi cael eu gwerthu i nifer o wledydd ledled y byd, gan gynnwys Denmarc, Norwy, Sweden, Gwlad Belg, yr Alban, Gwlad Thai, Hong Kong, Singapore a De Korea, yn ogystal a fersiwn Saesneg ar y sianel Five.