Dafla


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Dafla

little known Kamarupan languages

Related Words

References in periodicals archive ?
Corominas, por otra parte, apunta que proviene del hispanoarabe dafla (arabe clasico difla) y este del griego dafnh ("laurel") (4).
Cefais alwad ffon gan un a fagwyd yn Rhosgadfan yn dweud mai fel hyn roedd hi wedi dysgu'r pennill am y falwen: "Malwan, malwan grogan Tyn dy gornion allan, Ne mi dafla i di i'r mor mawr At y gwartheg cochion.
Malwan, malwan, tyn dy bedwar corn allan, Neu mi dafla i di i Bwllheli at y neidr goch i foddi.