cry

(redirected from Crys)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • verb
  • noun
  • phrase

Synonyms for cry

Synonyms for cry

to make inarticulate sounds of grief or pain, usually accompanied by tears

to speak suddenly or sharply, as from surprise or emotion

to speak or say very loudly or with a shout

to make known vigorously the positive features of (a product)

a sudden, sharp utterance

the act of demanding

a rallying term used by proponents of a cause

Synonyms for cry

a loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

a slogan used to rally support for a cause

a fit of weeping

proclaim or announce in public

Synonyms

Related Words

demand immediate action

Related Words

utter a characteristic sound

bring into a particular state by crying

References in periodicals archive ?
Waeth faint bo angerdd chwaraewr pl-droed pan fydd yn gwisgo crys coch ei wlad, rhywbeth digon arwynebol ydi'r math hwnnw o Gymreictod," meddai.
Mi fydd pounds 5 o werthiant pob crys hefyd yn mynd tuag at Gronfa Ray Gravell.
Mae'r cwmni hefyd wedi cynhyrchu crys i ddathlu camp Cymru yn cipio'r Goron Driphlyg ddydd Sadwrn.
Yn ystod mis Ebrill mi ddylem ni hefyd weld botwm crys yn dangos ei ben gwyn.
Mae'r enw botwm crys yn gyfeiriad at ei debygrwydd i fotwm oedd i'w weld ar grys gwlanen erstalwm.
Bydd cyfle hefyd i gael blas ar rai o ddigwyddiadau eraill yr w yl, gan gynnwys perfformiadau o gerddoriaeth nostalgic gan y band roc Crys a'r canwr amryddawn Neil Rosser, yn ogystal a noson werin yng nghwmni'r bandiau 9Bach ac Y Gentle Good.
Yr oeddwn innau hefyd yn credu y dylid rhoi crys rhif 10 ar gefn James Hook ar gyfer Paris, ond wedi cael amser i bendroni ac ymresymu yn fwy, credaf mai call oedd ei adael ar gefn Stephen.
News personalities Larry Carroll and Crys Quimby of KFWB news radio will serve as on-air hosts for the videotaped broadcast.
O'n i'n gwbod yn union beth i'w wneud os bydden i'n taro mewn i rywun ac yn arllwys ei beint (cynnig prynu un arall iddyn nhw, yn hytrach na phrynu crys newydd iddyn nhw), ond do'n i ddim mor siwr beth oedd y peth pwysica i'w jecio wrth ddefnyddio cyfreithiwr Prydeinig (checio'r pris oedd yr unig beth allwn i ei gynnig).
Os yw holl gemau rygbi'r penwythnos wedi codi blys mawr arnoch i wisgo crys Cymru a sglefrio yn y mwd, yna dyma gyfle perffaith i chi gael cyngor gan y goreuon.
Un o'r uchafbwyntiau yw hanes Llewod 1968 yn cynnau coelcerth gyda phapur dyddiol y capten a'r cefnwr Gwyddelig, Tom Kiernan, crys gohebydd rygbi'r Daily Express, a blwmars un o weithwyr prydferth y gwesty
ROEDD y grwp Crys yn ffenomen rhyfedd a phrin pan gafodd ei ffurfio tua diwedd y 70au.
Ond roedd casgliad o oreuon Crys yn un amlwg i'w wneud.
do mae sawl enw adnabyddus wedi camu ar y cae pel-droed yn gwisgo'r crys gwyrdd a melyn dros y blynyddoedd, a'r farn gyffredinol am y tom o dde America hyd heddiw yw eu bod yn giamstars ar gem y bel gron.
Cofio'r 70au a'r 80au oedd yr artistiaid eleni, ac roedd rhai o sr mawr y cyfnod yn arddangos eu doniau, sef Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr, Crys, Y Tebot Piws a Caryl Parry Jones.