Saussurea lappa

(redirected from Costus)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Wikipedia.
Related to Costus: Saussurea costus
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Saussurea lappa

annual herb of the eastern Himalayas (Kashmir) having purple florets and a fragrant root that yields a volatile oil used in perfumery and for preserving furs

References in periodicals archive ?
Beneficial effects of Costus igneus and dose response studies in streptozotocin induced diabetic rats.
In conclusion, the study was able to successfully demonstrate the antioxidant effects of Coccinia granais, Costus specious, Desmoaium gangeticum, Mimosa puaica and Psiaium guava.
The genus Costus originated in Africa where it is either generalist insect or bee pollinated (here coded as bee).
In the invasive tapetum (sensu Tiwari & Gunning, 1986a), the pollen mother cells are in the centre of the anther locule surrounded by layers of tapetal cells, several cells thick, as shown in Costus and Globba [ILLUSTRATION FOR FIGURES 18, 19, 32, 33 OMITTED].
Juice from leaves and stems of Costus speciosus were used to treat ear pains or formation of pus in ears.
Mae hefyd yn golygu anghyfleustra a diflastod llwyr i bobl pan fydd troseddwyr yn cymryd eiddo preifat a phersonol iawn yn aml ac yn achosi difrod costus i gerbydau yn y broses.
Yn y tymor byr, mae costau tanwydd yn cynyddu ar raddfa ddigynsail - ond oes yna ffynonellau egni llai costus a niweidiol?
Pris creu'r un byrgyr yma oedd PS250,000, sy'n llawer mwy costus na'r byrgyr arferol
Mi fydd y rhai sy'n licio manylion rhyfel yn nodi bod natur ymladd wedi newid hefyd - petaen ni o ddifri'n sn am amddiffyn, fyddai dim angen llawer o'r arfau traddodiadol, costus, gan gynnwys taflegrau Trident.
Key words: local anaesthetic, abortificient, antihyperglycemia, glucose transport, 3T3-L1 adipocytes, Costus afer.
Yr unig broblem gyda hyn i gyd yw y byddai angen i'r Adran Dryloywedd fod yn fwy na'r Cynulliad ei hun, ac yn fwy costus nag ail gartrefi holl aelodau San Steffan gyda'i gilydd.
A'r addewidion crand eleni yn Nolgellau yw Bob Geldof, y Saw Doctors a llwyth o Geltiaid costus eraill-- prin hanner y bandiau sydd o Gymru, heb son am ganu'n Gymraeg.
Mae buddsoddi mewn offer newydd yn benderfyniad mawr i berchnogion SMEs, a gall dodo hyd i gyngor diduedd cyn prynu offer osgoi gwneud camgymeriadau costus.