communism

(redirected from Comunist)
Also found in: Dictionary, Legal, Financial, Encyclopedia.
Related to Comunist: communist economy
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for communism

Words related to communism

a form of socialism that abolishes private ownership

a political theory favoring collectivism in a classless society

References in periodicals archive ?
Fara a fi cu adevarat antisemit sau nationalist, Gheorghiu-Dej a vizat controlul deplin asupra partidului comunist si sa folosit de nationalism si antisemitism pentru a castiga simpatia populara.
A fost o partajare a hegemoniei intre SUA-NATO, pe de o parte si URSS, sistemul comunist si Tratatul de la Varsovia pe de alta parte.
In consecinta, lumea occidentala (europeana si americana)--care a intrat in epoca "razboiului rece" cu statele membre ale blocului comunist mondial--a afisat o atitudine ingaduitoare fata de imigranti, explicabila politic prin cultivarea valorilor mentionate, ideologic prin sustinerea virtutilor societatii capitaliste, iar, economic, prin nevoia de forta de munca.
Iata de ce, fara greseala, viziunea care a dirijat activitatea aparatului propagandistic comunist ar putea fi considerata ca fiind de origine paranoica.
Procesul comunist de atomizare a societatii romanesti, de fragilizare--ori chiar de atrofiere--a eului colectiv, a redat Romania, care experimentase guvernari de inspiratie occidentala in perioada 1866-1944, Europei de Sud-Est.
Deoarece regimul comunist a incercat sa elimine religia din societate, secularizarea in acest spatiu nu se datoreaza exclusiv modernitatii, dar si altor factori precum: gradul de modernizare, represiunea politica, apartenta religioasa si apropierea de ideile nationale.
Spiritualitate antiutopica Modernitatea a produs si a promovat ideologii justificativlegitimatorii pentru macroproiectele sale universaliste si, prin aceasta, a picat in capcana utopismului, fie el rationalist-iluminist, fie rationalisttranscendentalist moral emancipator (Kant), fie rationalist-logicistconceptualist (Hegel), fie rationalistemancipator al praxis-ului comunist (Marx).
Chiar daca tiganilor nu le-a fost recunoscut statutul de minoritate nationala, aceasta nu a impiedicat regimul comunist sa se foloseasca de unii reprezentanti ai acestei etnii in instaurarea si impunerea dictaturii si puterii lor politice si sociale.
and even mr mandela (madiba) is the bigest racests and comunists.
The new picture of American Comunists that emerged looked nothing like the one painted by the revisionists.
Laurence King and Patric Hamm, The Governance grenade: Mass privatization, state capacity and Economic Development in post communist and Refory comunists Societies, Working paper in Technology Governance and Economic Dynamic,2008, No.