color

(redirected from Colur)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb
  • adj

Synonyms for color

the property by which the sense of vision can distinguish between objects, as a red apple and a green apple, that are very similar or identical in form and size

something that imparts color

skin tone, especially of the face

a fresh rosy complexion

to impart color to

to immerse in a coloring solution

Synonyms

to become red in the face

to give an inaccurate view of by representing falsely or misleadingly

to give a deceptively attractive appearance to

Synonyms for color

interest and variety and intensity

the timbre of a musical sound

a race with skin pigmentation different from the white race (especially Blacks)

(physics) the characteristic of quarks that determines their role in the strong interaction

the appearance of objects (or light sources) described in terms of a person's perception of their hue and lightness (or brightness) and saturation

Synonyms

affect as in thought or feeling

modify or bias

Synonyms

give a deceptive explanation or excuse for

having or capable of producing colors

References in periodicals archive ?
Given the negative connotations of the words "cajoling" and "commanding," Alexander's description of Caer Colur evokes siren-like imagery, and the font of female power becomes akin to those mythical creatures that lured sailors to their doom with their bewitching voices.
Merched sy'n codi'n gynt na'r gwr i gael plastro'r colur cyn iddo ddeffro, am eu bod ag ofn iddyn nhw eu gweld "heb fy wyneb ymlaen.
Yn y 70au mae pethau'n symud ymlaen eto, o hogia yn gwisgo fel merched ac yn gwisgo colur (Roxy Music, David Bowie) ac ar ddiwedd y ddegawd mae'r peth yn cyflymu felly mae Punk yn digwydd rhwng 1976 a 78, wedyn Two Tone 1979 a cyn diwedd y ddegawd mae'r pyncs gwreiddiol unwaith eto yn gwisgo colur ac yn Rhamantwyr Newydd (Boy George, Visage).
Ond ar l i mi gael swydd yn cyflwyno Clwb Rygbi ar S4C, mi newidiodd popeth, ac mi oedd yn rhaid i mi fod yn fwy glamorous ar gyfer y teledu - gwisgo colur, lliwio fy ngwallt ac yn y blaen
Yn y dyddiau hynny, fydde merched ddim yn brolio eu colur a'u dillad achos ymgyrchoedd oedd yn mynd a'u bryd.
Yr unig golur ron i'n gyfarwydd ag o yn fy arddegau oedd colur ar gyfer ffilmio
Cystal yw'r colur fel na ddaru mi adnabod Blanchett ar ei gwely angau
Fe wnes i wisgo fel clown ac mae'r ffilm yn fy nangos i'n tynnu'r colur yn araf gan ddatguddio fy ngwyneb i.
Ac os ydi hi'n ddigon hyderus a hapus yn ei chroen i beidio a gwisgo colur, da iawn hi.
Mae Janet yn mwynhau'r profiad o fod yn rhan o'r digwyddiadau diweddaraf ym Maes Menai, ac wedi mwynhau 1 creu cymeriad Iona, sydd wedi golygu llawer o drafod gyda'r aelodau o'r criw sy'n gyfrifol am y colur ' a'r gwisgoedd.
Dydi'r lwmp yma ddim cweit mor fawr, ac mae fy ffrinj yn ei guddio, ond mae'n ddu, ac yn edrych fel taswn i wedi trio gwisgo colur efo brwsh llawr.
Mae'r merched colur a gwallt ar y set wedi bod yn rhoi `tips' i mi, ac mae hyd yn oed dyn trin gwallt fy mam wedi bod yn ei ffonio i ddweud fy mod yn `neud jobyn net ar y rhaglen ac yn edrych yn realistig iawn
Tenders are invited for Tea Cup/ Saucer Fine Bone China White Superior Quality Double Golden Line Border With Ph Monogram In Blue Colur.