Cepphus


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cepphus

a genus of birds including: guillemots

References in periodicals archive ?
A comparison of variation, behavior and evolution in the sea bird genera Uria and Cepphus.
Y gwylogod du (black guillemot, Cepphus grylle) oedd y rhain, ac roedd yna dair ohonyn nhw ar y mor ar ochr dde'r cwch ac ar waethaf eu henw mae yna ddarn gwyn ar eu hadenydd ac mae eu traed nhw'n goch.
Bioenergetics of growth in the Pigeon guillemot, Cepphus columba.
The adaptive significance of the reproductive pattern in the black guillemot Cepphus grylle.