Newport

(redirected from Casnewydd)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Newport

a port city in southeastern Wales

Related Words

a resort city in southeastern Rhode Island

References in periodicals archive ?
12pm, Under-15s final: Gwendraeth Valley Raiders v St Joseph's Casnewydd Saints.
Nid dadlau fod yr Anhrefn yn allweddol i unrhywbeth o gwbl, ond mae lle i gredu fod ieuenctid Casnewydd wedi cymeryd mwy o sylw o'n caneuon protest gwrth-Thatcher ar ddiwedd yr 80au na wnaeth unrhywun o 'Sgubs' na unrhyw stad tai arall Gymraeg.
Rhan o'r gerddi Yn Nhyy Tredegar, Casnewydd, ac isod, un o'r gwirfoddolwyr yn gofalu am y tiwlips.
Roedd buddugoliaeth Casnewydd yn cyfateb i ryw fath o Langyndeyrn y byd rygbi.
Ffactor arall yn hyn i gyd yw fod Cyngor Casnewydd wedi cael dyfynbris (un yn unig yn ol y son) o PS600,000 i symud y murlun a felly fod y penderfyniad wedi cael ei wneud i'w chwalu yn hytrach na'i gadw.
Minister for Welsh language Alun Pugh AM was set to launch it at Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Newport, today.
30pm Y gem rhwng Coleg Penybont ac Ysgol Uwchradd Casnewydd o'r Cynghrair Dan 18 bydd y brif gem dan sylw heno a bydd yr ornest hon hefyd i'w gweld yn fyw ar wefan S4C am 2.
Y Gem Uwch Gynghrair Dan 18 rhwng Coleg Penybont ac Ysgol Uwchradd Casnewydd fydd yn hawlio'r sylw yn rhaglen gyntaf y gyfres Rygbi Pawb.
Hefyd, cawn hanes y gm fawr o Gynghrair y Blue Square lle''r oedd Wrecsam yn croesawu Casnewydd i'r Cae Ras.
UNDY Primary School have been crowned Gateway Challenge Trophy champions after defeating Ysgol Gymraeg Casnewydd by four tries to two in the competition's Grand Final played immediately after Newport's last match of the season against Bridgend.
Mae Rygbi Pawb yn dechrau nos Fercher a gem Uwch Gynghrair Dan 18 rhwng Coleg Penybont ac Ysgol Uwchradd Casnewydd fydd yn hawlio'r sylw yn rhaglen gyntaf y gyfres, yn ogystal ag uchafbwyntiau penwythnos Uwch Gynghrair y Principality.
In other matches, Casnewydd whipped Cathedral 105-58 and Taff Ely edged home against Uskmouth 83-81.
DYDD SUL SGORIO: Casnewydd v Grimsby S4C, 4pm Ail gymal rownd gynderfynol gemau ail gyfle'r Blue Square yn fyw o Rodney Parade.
15pm) Mae'r gystadleuaeth Eingl Gymreig, Cwpan LV, yn dychwelyd i S4C heno -gyda gem fyw o Rodney Parade, Casnewydd.
In the east section, defending champions Bute continued on course for back-to-back triumphs as they hammered Casnewydd 145-45 and collected a maximum 14 points in the process.