cannabis

(redirected from Canabis)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
References in periodicals archive ?
Two-three kilos of cocaine, with an estimated street value of pounds 300,00, one kilo of heroin, worth pounds 100,00, amphetamine sulphate worth pounds 1,800 and pounds 8,000 of canabis resin was recovered.
Os ydy hi'n iawn i yfed te senna i leddfu poen; os ydy hi'n iawn i gymryd y wermod wen i wella'r migraine, ac os ydy hi'n iawn inni roi pob math o ddail yn ein bwyd: Beth sydd o'i le, neno'r annwyl, ar gymryd ychydig o ddail canabis i ladd poen clefyd megis MS?
Byddant hefyd yn trafod goblygiadau cyfreithloni canabis ac yn holi oes yna angen dynol am gyffur yn bodoli ym mhob un ohonom?
Nid rhoi stop ar Arwisgo '69 oedd yr amcan y tro hwn ond pledio achos canabis.
Ychwanegaf hefyd bod y gor-yfed yn achos llawer mwy o bryder na'r ysmygu canabis.
Peth mwy diweddar ydi'r canabis, er nad oedd eisio toreth o lefelau 'A' i ddod o hyd iddo yn yr 1970au chwaith.