William Byrd

(redirected from Birde)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for William Byrd

English organist and composer of church music

Synonyms

References in periodicals archive ?
Bu calismadaki olgularda ilk donemde birinci ikizde etiolojisi belli olmayan kafatasi kirigi, beyin odemi, kafatasi ve vucut derisinde ekimozlar ve siyriklar, eski paraspinal kaburga kiriklari, karaciger hasari ve mesane delinmesi; ikinci donemde olgu birde ekimoz-lar ve femur kirigi, olgu ikide ise farkli yaslarda ekimozlar gozlenmistir.
Birde yukarida arz eyledigim gibi Doktor Avukat gibi serbest meslek erbabinin burada mesleklerini icra edebilmeleri ancak Ingiltere Universitesinden mezun olmalarile mesrut oldugundan burada munevver bir zumrenin mevcudiyetini temin edebilmek uzre su care dusunulebilir; Turkiye yuksek mekteblerinde okumakda olan Kibrisli geclerden bir kismina, eski tabiiyyetlerinin muhafaza ettirilmesi ve bunlarin Turkiyede tahsillerini bitirdikten sonra Hukumetimiz hesabina Ingiltereye gonderildikten sonra yine Kibris'a iade edilmeleri ki bu suretle Kibris Turk cemaati da ihtiyaci oldugu munevver zumreye ve tabii seflerine malik olmus olacaktir.
Ikide birde yukumun arasinda yastigimi cekesleyip durdun.
Others, like Bonnie or the the Birde, will touch the hearts of grown-up little girls (like Jean) who loved their childhood dolls," commented Kovacs.
Classmate Caprice Birde said she likes the fact she gets to know teachers and fellow students better.
Kibris'da "Istiklal Partisi" adinda bir sozde parti, birde bu partinin organi olarak intisar sahasinda bulunan "Istiklal" adinda bir gazete vardir.
An amazing number of birde were drawn to the chum including a great shearwater, two sooty shearwaters and loads of storm petrels and during the trip a staggering 10,000 manx shearwaters were logged
Onlara birde 1955 Avustosu gostermemizimi arzu ediyorlar.
Birdes at the sixth and eighth holes put Woods under the card, though, to send out a strong message to the rest of the field.