baritone

(redirected from Bariton)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Bariton: bass voice, baritone voice
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • adj

Synonyms for baritone

a male singer

the second lowest adult male singing voice

Related Words

the second lowest brass wind instrument

lower in range than tenor and higher than bass

Related Words

References in periodicals archive ?
Introitus und Hymnus, fur Sopran, Alt, Bariton, Streichtrio, Orchester, und kleine gemischte Chor (1919-20).
Mewn adolygiad o'i berfformiad yn y Met, dywedodd y New York Times fod Bryn wedi canu gydag "angerdd a phwer" ac ychwanegodd y New York Post fod y bariton o Bant Glas wedi ychwanegu "dwysder iasoer" i'r cynhyrchiad.
Tri pheth a gysylltwn a'r enw: yr emyn-don y cenid ail bennill emyn David Charles, Caerfyrddin -"O Fryniau Caersalem"- arni mewn angladdau; a'r ddau frawd Ifan ac Ifor Lloyd, Ifan y baswr ac Ifor y bariton, a'r ddau yn ser yr eisteddfodau lleol.
Ac ymhlith y caneuon y bydd y bariton rhyngwladol yn ei berfformio mae Hwiangerdd Mair - a dyma'r tro cyntaf iddo ei chanu a'i recordio'n gyhoeddus.
55pm) Cyfle arall i fwynhau uchafbwyntiau Gweyl Corau Meibion Cymry Llundain 2010 o Neuadd Frenhinol Albert, Llundain yn cynnwys perfformiadau gan y soprano Elizabeth Donovan, y bariton David Kempster a''r tenor Rhys Meirion.
Bydd y canwr opera a'r bariton Gwion Thomas, sydd wedi beirniadu yn yr Eisteddfod, hefyd yn canu gweithiau Faure a Gounod.
Yn serennu mae''r bariton David Soar (Figaro), y soprano Rosemary Joshua (Susanna), y bariton Jacques Imbrailo (Iarll Almaviva) a'r soprano Rebecca Evans o Bontrhydyfen sy'n canu rhan yr Iarlles Almaviva am y tro cyntaf erioed.
35pm heno Y Parti Alaw Werin a Pharti Llefaru Agored a'r Unawdau Lieder, Soprano a Bariton dros 25 oed yw rhai o'r cystadlaethau o Bafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar 2014 y bore 'ma.
Dwi wedi'i ganu fel bariton a thenor, ac mae'n ddarn rwy'n hoff iawn ohono fo, er na fydda i'n cael cyfle i'w ganu'n aml iawn bellach.
Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfweliadau gyda chantorion byd enwog fel y tenoriaid Placido Domingo a Jos Carreras, y soprano Kiri te Kanawa a'r bas bariton Bryn Terfel - ffaith sydd yn adlewyrchiad o enw da Margaret Price ymhlith ei chydberfformwyr.
Among the many unusual items are Jean Martinon's 3 Lieder fur Bariton, Frank Martin's Golgotha, Ferruccio Busoni's opera Doktor Faust (in three recorded versions of the title role), Jacques Porte's Cantate de l'Europe, and Isang Yun's Fifth Symphony.
Cawn gyfle i fwynhau Cowbois Rhos Botwnnog, ac unawdau gan y bariton Huw Llywelyn, Gemma Markham a Meinir Wyn fydd hefyd yn canu'r ffefryn Dwy Law yn Erfyn gyda Huw Llywelyn.
Dan arweiniad Gareth Jones, mae'r bariton rhyngwladol yn perfformio gydag ensemble Sinfonia Cymru, y soprano Menna Cazel, y mezzo Caryl Hughes, y tenor Trystan Llyr Griffiths, wythawd newydd Only Men Aloud, y delynores Frenhinol Hannah Stone a'r drwmpedwraig nodedig Alison Balsom.
Cawn hefyd gyfle i fwynhau perfformiad gan y grwp Cowbois Rhos Botwnnog o Ben Llyn, ac unawdau gan y bariton Huw Llywelyn.
25pm) Uchafbwyntiau Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2010 o Neuadd Frenhinol Albert, Llundain yn cynnwys perfformiadau gan y soprano Elizabeth Donovan, y bariton David Kempster a''r tenor Rhys Meirion.