Bergen

(redirected from Bargen)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Bergen

a port city in southwestern Norway

References in periodicals archive ?
Port improvements also will help the community continue to court the cruise ship industry, Von Bargen says.
When Altman was on the bench (which was more often than not), Bargen made sure they sat together.
Von Bargen comes to DoubleLine from PNC Capital Advisors in Atlanta where he served as a vice president responsible for institutional business development and consultant relations in the Southeast.
Mr Bargen said: "I felt it was time we had a new folk song.
With Josh Hartnett, Elijah Wood, Clea DuVall, Laura Harris, Shawn Hatosy, Jordana Brewster, Robert Patrick, Piper Laurie, Bebe Neuwirth, Jon Stewart, Daniel von Bargen, Famke Janssen, Salma Hayek, Chris McDonald, Usher Raymond, Summer Phoenix.
Contracts awarded : N04 / 04, 080430, INST, Bargen - Schaffhausen, renovation of the coating / foreman
A hanner y tric ar ddiwrnodau bant fel hyn yw gadael unrhyw dechnoleg adre (ac wedyn ar ol cyrraedd adre falle diffodd y ping erchyll ar eich ffon sy'n dynodi fod rhywun wedi rhoi llun newydd o gath lan ar Facebook, neu am eich perswadio fod bargen anhygoel i'w chael i fynd i Euro Disney).
Os ydych yn bwriadu dod ar y dydd Gwener ar gyfer y digwyddiad unigryw hwn mae'n werth i chwi ystyried dod yn gynnar gan fod Colorama, Hud, Endaf Gremlin a Swnami i gyd yn chwarae ar y llwyfan perfformio o 4 o'r gloch ymlaen; bargen go dda a dweud y lleia.
Shanty master Kevin Bargen said: "I have a number of people interested, but I'd like to eventually have about 30 singers in the choir.
Having all clinical information interface into one location has made the task of locating specific groups of patients in real-time possible," stated Nancy Bargen, Registered Nurse, Clinical Applications Analyst at BryanLGH.
A'Dwi 'di dysgu fod rhaid paratoi er mwyn arbed arian ac er fy mod yn eithaf thriffti, dwi'n mwynhau taro bargen neu ddwy
Macy, Kathleen Quinlan, Tony Shalhoub, Zeljko Ivanek, Bruce Norris, Peter Jacobson, Mary Mara, Stephen Fry, David Thornton, Sydney Pollack, Ned Eisenberg, Margot Rose, Daniel von Bargen, and Paul Ben-Victor.
Patrick Von Bargen, CEO of the Kauffman Fellows Program, emphasized that a key Kauffman Fellowship objective is to expand globally the role the program has played in training U.
Ond wedyn, dyna i chi'r broses o gyfnewid arian mewn gwahanol wledydd a phrynu ambell beth gan gredu i mi gael bargen dim ond i ddychwelyd adre a darganfod i mi dalu crocbris am y peth a'r peth.