Pakistan

(redirected from Bakistan)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Pakistan

References in periodicals archive ?
Bu sabit bakis boyunca bakistan gelen isigin icinden gecerim ve bakisin etkilerini uzerimde tasirim.
34) Kant, "akil ve ahlak sahibi insanlarin birligi" (the kingdom of ends) ve evrensel-akli ahlak yasasiyla siyasal-sosyal tecrubenin butun duzlemleri (ulusal, uluslararasi ve kuresel) arasinda zorunlu bir bag kurar ve etik evrenselci bakistan kozmopolitan bir hukuki-siyasi duzen fikri gelistirir.
Mantik, bilgi, bilimsel kimlige sahip olmak erkegin; duygusallik, rasyonel olmamak, analitik bakistan yoksunluk ise kadinin ozellikleri olarak dusunulmektedir.
Cagdas devlet adamlarinin Platonlastirilmasinin, ahlaki "degerlere" yonelik bakistan kaynaklandigi gorunmektedir.