Azerbaijan

(redirected from Azerbaycan)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Azerbaycan: Azerbaijan
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Azerbaijan

References in periodicals archive ?
Kuzey Azerbaycan, Kafkasya'da yasayan Turklerin en yogun oldugu bolgelerden birisi olarak dikkat ceker.
Daha sonra bu metinler, Oguzlarin Azerbaycan ve Anadolu'ya gocmelerinden sonraki olaylarin, kulturel etkilerin ilavesiyle zenginlesmis ve degismistir.
35) Azerbaycan Zaman (Baku), August 29, 1996; Azerbaycan Gazetesi (Baku),
pek Yolu Sigorta, Azerbaycan Senaye Sigorta, Qarant Sigorta, Meqa Sigorta, AtaSigorta and AXA MBASK are the Committee for voluntary kinds of insurance.
Azerbaycan icin 2006 yili verilerine gore ulke genelinde asilara gore bagisiklama oranlan su sekildedir (6): DBT1 %97, DBT3 %95, Kizamik %96 ve uc doz oral poliyovirus (OPV3) %97, HepB3 %93, ve BCG asilanma orani %99 dur.
The Service said, "On 28 February the licenses were received by Meqa Sigorta, AzSigorta, Azerbaycan Senaye Sigorta and Xalq Sigorta.
AZERBAYCAN ALIYEV: Azerbaijan President will meet EU leaders in Brussels.
The satellite helps to air over 50 television channels, eight of which are domestic and include AzTV, ITV, CBC, Xezer TV, ANS TV, Medeniyyet TV, Idman Azerbaycan, Azad Azerbaycan TV.