Armageddon

(redirected from Armagedon)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Armagedon: Battle of Armageddon
  • noun

Words related to Armageddon

(New Testament) the scene of the final battle between the kings of the Earth at the end of the world

Related Words

any catastrophically destructive battle

References in periodicals archive ?
Ond er nad yw'r rheswm dros yr armagedon yn eglur, mae'r awdur yn awgrymu - yn bennaf trwy bresenoldeb y lludw tragwyddol sy'n bwrw cysgod dros yr haul a'r lleuad gan orfodi'r teithwyr i anadlu drwy fasgiau difyfyr - mai holocost niwclear arweiniodd at y sefyllfa hon.
Barney argues that the world is heading toward a population Armagedon (pages 16-17).
A glimpse at his discography for the period confirms his intense activity: collaboration with Gerry Mulligan, a film score for Lumiere, which was directed by Jeanne Moreau, another for the film Armagedon starring Alain Delon.
Eisteddais yn llawn chwilfrydedd - a braw - am awr a hanner yn gwylio armagedon.
Ar un wedd, stad gartrefol, digon di-nod yw Man Del, lle mae pawb yn adnabod ei gilydd - ond mae Maureen y mystic, Incey o America, y pensiynwr Archie sy'n credu bod Armagedon ar ein trothwy, a gwwr dall sy'n berchen ar gi tywys anarferol iawn ymhlith y trigolion.