References in periodicals archive ?
Mae'r tensiwn diplomyddol sydd wedi cynyddu rhwng yr Ariannin a Phrydain yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi atgyfodi atgofion i'r rhai a fu yno.
Ond mi fyddai'n wych gweld yr Ariannin yn mynd drwadd i'r gem derfynol.
Ymlaen wedyn i ogledd y wlad yn ardal y Tres Fronteras sef y tair ffin sydd yn clymu'r Ariannin, Brasil a Paraguay.
Yr wythnos nesaf (20 Awst) bydd Y Bala yn croesawu Caerfyrddin fel rhan o benwythnos llawn o chwaraeon a fydd yn cynnwys y gm rygbi fyw rhwng Cymru a'r Ariannin.
Fe fydd modd i bobl yn Y Wladfa yn yr Ariannin fwynhau'r ffilm arlein fel un o ddarllediadau rhyngwladol S4C, gydag isdeitlau mewn Sbaeneg De America.
Yn hyn, diddorol heddiw yw sylwi mai 60 mlynedd yn ol, ac i enwi ond rhai, roedd Union Castle ac Elder Dempster yn tradio gyda De Affrica - PSNC, Royal Mail Line, Blue Star, Houlder Bros a Furness Withy yn teithio i De America, y PLata a'r Ariannin - P&O, British India, Bibby Line, Orient Line, Shaw Saville, Canadian Pacific, Lamport & Holt, y Port a'r Clan Line yn brysur yn y Dwyrain a'r Dwyrain pell - ac heb anghofio'r Blue Funnel a'r Bank Line oedd i'w gweld bron yn bob man yn y byd - a bron y cyfan yn eu tro yn cyfri gweld yr arfordir 'ma fel cyrraedd adra.
All y maswr talentog Matthew Morgan a sgoriodd 19 pwynt yn erbyn yr Ariannin yr wythnos diwethaf sbarduno'r Cymry ifanc i fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidalwyr unwaith eto?
Mae'r ffilm yn adrodd hanes actores sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd ar daith i'r Ariannin i ymweld a'i theulu yn ystod 150 mlwyddiant sefydlu'r Wladfa.
Er y siom ym Mhortiwgal, mae Elfyn wedi cael tymor llwyddiannus hyd yma a llwyddodd i ennill ei le cyntaf ar y podiwm yn Rali'r Ariannin, drwy ddod yn drydydd.
Ifor ap Glyn (prif lun) IFOR AP GLYN DATHLU CYFOETH TAFODIEITHOEDDEIN GWLAD Rygbi: Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd 2011: Ariannin v Cymru (S4C, 4.
Yn y gyngerdd bydd rhai o dalentau mwyaf blaenllaw Cymru yn perfformio gan gynnwys Elin Fflur, Bryn Fon, Tara Bethan, Sioned Terry, Joe Woolford o gystadleuaeth The Voice, y ddeuawd o'r Ariannin, Alejandro a Leonardo Jones, Corau Unedig Rhuthun a'r Cylch, Lleisiau Menlli a Chytgan Clwyd ac yn cadw trefn ar bawb bydd y digrifwyr Tudur Owen a Dilwyn Morgan.
Meddai Huw, a glywodd am hanes Patagonia am y tro cyntaf ddeugain mlynedd yn ol pan yn yr ysgol gynradd yn Llangennech, "Rwyf wedi teithio ar draws y byd fel newyddiadurwr a darlledwr, ond dyma'r tro cyntaf i mi gael y profiad o fywyd Cymreig yn Nhalaith Chubut yn Ne'r Ariannin.
Ond Marta Lubos a Nahuel Prez Biscayart, y ddau actor o'r Ariannin aeth hi i mi.
Am dri o'r gloch, bydd Huw Edwards (BBC) yn dadorchuddio cofeb i arloeswyr y Mimosa ger swyddfa Peel Holdings ac ymyl Doc Princes, yng nghwmni Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, Arglwydd Faer Lerpwl a Llysgennad Ariannin.
Ferfain yr Ariannin (Verbena bonariensis; Argentina vervain) ydi planhigyn arall sy'n dda i ddenu gl|ynnod byw i'r ardd yn ogystal 'r lafant a mintys y creigiau (Origanum vulgare; marjoram).