amiodarone

(redirected from Amiodaron)
Also found in: Dictionary, Medical.
Related to Amiodaron: verapamil
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for amiodarone

an antiarrhythmic drug (trade name Cordarone) that has potentially fatal side effects and is used to control serious heart rhythm problems only when safer agents have been ineffective

References in periodicals archive ?
Bu calisma, U vitaminin amiodaron ile induklenen karaciger toksisitesi uzerinde onleyici etki gosterip gostermedigini belirlemek amaci ile planlanmistir.
Anahtar Kelimeler: Aritmi, amiodaron, karaciger hasari, U vitamini.
Amiodaron kullanimi ile iliskili okuler yan etkiler arasinda goz kapagi, kornea, lens ve optik sinir degisiklikleri bulunmaktadir.
Hastalarin amiodaron kullanim sureleri, kumulatif dozlari ve ilac kullanimina devam edip etmedikleri kaydedildi.
Dislama kriterleri, bilinen koroner arter hastaligi (KAH), hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), bozulmus glukoz intoleransi, renal ve hepatik yetmezligi ve kronik inflamatuar hastaligi olanlar, pituiter ve hipotalamik bozuklugu, santral hipotiroidi, tiroidektomiye veya radyoaktif iyot tedavisine bagli hipotiroidisi olanlar, tiroid hormonlarini etkileyen (propiltiyourasil, metimazol, L tiroksin, glukokortikoid, lityum, amiodaron, propranolol) ilac kullananlar, antihiperlipidemik ilac, asetil salisilik asit ve hormon replasman tedavisi alanlar olarak belirlendi.
Bunlar; cevresel faktorler (allerjenler, kuru hava, ruzgar, bilgisayar kullanimi, sigara icimi), peri/post menapozal donem ve hormon replasman tedavisi, sistemik ilaclar (diuretikler, antihistaminikler, antihipertansifler, psikotrop ilaclar, sistemik isotretionin, amiodaron, kolesterol dusuruculer), topikal ilaclar (prezervan iceren suni gozyasi, antiglokomatoz damlalar), otoimmun hastaliklar, diabetes mellitus, radyasyon tedavisi, tiroid hastaligi, gecirilmis refraktif cerrahi, kontakt lens kullanimi seklinde siralanabilir.
Tum hastalara ameliyattan sonra ilk 6 ay amiodaron verildi.
Tum hastalara intravenoz olarak 300 mg operasyon esnasinda ve 500-900 mg/gun yogun bakim takiplerinde amiodaron verildi.
Korneada benzer gorunum amiodaron, klorokin, indometazin ve fenotiazinler gibi bazi ilac kullanimlarina bagli olarak da gelisebilir.
nin calismasinda ise, irbesartan+amiodaron alanlarda hic IRAF gozlenmezken, yalniz amiodaron alanlarin %5.
27), elektriksel KV sonrasi persistan AF hastalarina, irbesartan+amiodaron (n=79) veya amiodaron (n=75) vermislerdir.