VA

(redirected from Allai)
Also found in: Dictionary, Medical, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for VA

References in periodicals archive ?
Allai Khwar- one of the three high-head hydropower projects-is being constructed on Allai Khwar, a tributary of Indus River in district Battagram of Khyber Pakhtunkhwa province.
Rai misoedd yn l roedd 'na lawer yn cysuro'u hunain na allai pethe fynd lot gwaeth ar ein sianel.
Ond un o'r pethau difyr yn y gyfrol yw llythyr gan Paul Bosse at Goebbels - apel bersonol ato yn crynhoi ei holl aberth dros ei wlad, o ymladd a chael ei anafu yn y Rhyfel Byd Cyntaf i'w waith meddygol arloesol allai fod o help mewn sefyllfa o ryfel.
Abid Sher Ali, Muhammad Nawaz Allai, Sajjad ul Hassan, Rana Afzaal Hussain and Salahuddin, Chairman, General Manager (Finance) General Manager (Hydel), WAPDA, Joint Secretary (Power), M/o Water & Power and other officers of Ministry.
Reddan ni'n teimlo y byddai braidd yn anghyfrifol i fwrw 'mlaen digwyddiad a allai waethygu ein sefyllfa," meddai.
Ac ai dim ond fi sydd methu deall pam fod yr un person allai roi hygrededd i'r ddadl o Gymru annibynnol yn economaidd ar y llwyfan rhyngwladol dal i wneud ryw ymchwil yn Harvard?
YNG nghyfnod rhaglenni radio'r diweddar Gari Williams, yr oedd modd ceisio prynu neu werthu pob math o bethau a allai fod o ddiddordeb i'r gwrandawyr.
Does bosib na allai cyflwynwyr S4C ymlacio gan wybod na allai unrhyw beth fod mor drychinebus rhaglenni Beti George a Gary Slaymaker (Monde Gary a Beti) yn Ffrainc bedair blynedd yn l.
PAN fydd sn am 'Casanovas' Cwmderi, fe allai sawl un o ddynion Pobol y Cwm fod yn deilwng o'r teitl - a neb yn fwy na Cai Rossiter.
Ond ni allai hyd yn oed brofiadau lliwgar y cr meibion o Ogledd Ddwyrain Cymru dros y chwe blynedd diwethaf eu paratoi ar gyfer drama eu hymweliad 'r Afal Mawr ddiwedd Awst.
This was stated by chairman WAPDA Shakil Durrani here during his visit of Ghazi Barotha Hydropower Project (GBHP), Tarbela Dam, Allai and Khan Khwar hydropower projects.
Mae hi'n poeni ei henaid beth allai ddigwydd iddi petai 'ffrindiau' Judith yn ymosod arni eto a does dim golwg o unrhyw gefnogaeth gan yr heddlu.
ERRA ISLAMABAD, April 25, 2009 (Frontier Star) -- A delegation of representatives of Allai District Batagram led by Prince Nawaz Allai Saturday called on Deputy Chairman, ERRA Lt.
Gydag unrhyw beth yn bosib o dan Salmond, oni allai Cameron wedyn fod yn gorfod trio rheoli rhyw hanner endid Prydeinig datgymaledig, diystyr, a pharatoi'r ffordd am Senedd i Loegr?
ISLAMABAD, July 06, 2010 (Balochistan Times): The government is all set to complete the construction of Allai Khawar dam by October 2011, which will add 121 mega watt electricity to the countrys transmission system.