alginic acid

(redirected from Alginin)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for alginic acid

a gum used especially as a thickener or emulsifier

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Gorsel alginin bes kategorisi degerlendirilir; uzaysal iliskiler, gorsel diskriminasyon, sekil-zemin diskriminasyonu, gorsel tamamlama ve gorsel hafiza.
Yalniz basina bu alinti bile yoksullukla ilgili alginin ne kadar duzeysiz ve ironik oldugunu gozler onune sermektedir.
Ornegin, kadina iliskin toplumsal alginin temellerini felsefe klasikleri uzerinden inceleyen Okin (1979: 8-11), siyaset felsefesi klasikleri icerisinde kadindan bahsedilmedigini, dusunurlerin uzerine konustuklari "insan"in erkek oldugunu belirtmektedir.
Bu calismanin sonucu olarak, arastirmanin alt problemleri olan calisma yasami, toplumsal yasam, evlilik yasami, aile yasami ve cinsellige iliskin, katilimci universite ogrencilerinin kadina yukledikleri toplumsal cinsiyet rolleri, hem esitlikci hem de geleneksel olmasina ragmen geleneksel alginin hala daha varligini surdugu ortaya cikmistir.
Kadinlarin siyasete katilimi konusundaki alginin olculmesi icin iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP ornek olarak inceleyen arastirmaya gore AKP ile CHP'de kadinlarin yer alma orani birbirine yakindir (2012 verilerine gore parlementoda yer alan AKP'li kadin orani 14.