Edirne

(redirected from Adrianopol)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Adrianopol: Uscudama
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Edirne

a city in northwestern Turkey

References in periodicals archive ?
Prin Tratatul de la Adrianopol, Principatelor le erau garantate privilegiile recunoscute prin tratatele anterioare, le era acordata libertatea comertului si acceptata administratia nationala.
Instructiunile pentru elaborarea celor doua Regulamente au fost transmise de la Petersburg inca inainte de semnarea Tratatului de la Adrianopol, in virtutea prevederilor Conventiei de la Ackerman, iar ordinele cereau urgentarea acestei actiuni in ideea ca ele sa inceapa a fi aplicate in prezenta trupelor turcesti.