van de Velde

(redirected from Adriaen van de Velde)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Adriaen van de Velde: Jacob van Ruisdael
  • noun

Synonyms for van de Velde

Belgian architect (1863-1957)